PRIKAžI

Koncept Zeleznik

Kuhinja

3d modeli i renderi stambenog naselja u Železniku za potrebe planiranja razvoja rezidentalnog dela Železnika.

opširnije

Exterier

Kuhinja

3d modeli i renderi raznih eksterijera za više klijenata.

opširnije

ABS Traktor Kampanja

Kuhinja

3d modelovanje, renderi i composing za potrebe kampanje Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije

opširnije

Ambalaza Razno

Kuhinja

Primeri modelovanja i renderi ambalaža za piće, hranu, slatkiše za potrebe reklamnih kampanja raznih klijenata

opširnije

Fresh Modeli

Kuhinja

3d modelovanje i renderi ambalaže za potrebe reklamne kampanje kolekcije "Fresh family care"

opširnije

Heba Staklo

Kuhinja

3d modelovanje i renderi staklene ambalaže za potrebe reklamne kampanje "Heba" i novog koncepta pakovanja.

opširnije

Limenka

Kuhinja

3d modelovanje i renderi aluminijmskih limenki za potrebe predstavljanja koncepta pakovanja gaziranih pića

opširnije

Razni Modeli

Kuhinja

3d Modelovanje i renderi raznih objekata korišćenih kao detalji u drugim konceptima predstavljanja

opširnije

Hipo Alpe Adria Sajamski Stand

01-Hipo

Predlog dizajna, 3d modeli i renderi za potrebe prezentovanja grada Ulm-a na festivalu DonauFest

opširnije