EU od A do S

04-EUodAdoS-Logo-veliki

 

Edukativni serijal o Evropskoj Uniji

Kratak opis projekta

EU od A do Š je edukativni serijal od 30 desetominutnih igrano-animiranih televizijskih emisija o osnovnim pojmovima Evropske Unije. U svakoj epizodi obrađuju se pojmovi koji počinju na jedno slovo azbuke. Na zabavan i dinamičan način pojmove objašnjavaju voditelj i 3D animirani junaci. Pojmovi o kojima se govori biće propraćeni adekvatnim foto, video i audio materijalom.
Kako bi osigurali relevantnost odabranih pojmova, izbor i objašnjenje pojmova sprovešćemo kroz konsultativni proces sa ključnim relevantnim institucijama (Ministarstvo prosvete RS, Kancelarija za evropske integracije Vlade RS, itd.).
Kroz serijal edukativnih emisija, gde bi se azbučnim redom obrađivali pojmovi, gledaocima će biti predstavljene i objašnjene osnovne odrednice Evropske Unije. Pojmovi koji će biti predstavljeni kroz serijal biće odabrani uzimajući u obzir istraživanja koje Kancelarija za evropske integracije periodično sprovodi, kao i trendove na koje ova istraživanja ukazuju.
Kao jedan od vidova marketinške podrške, ali i u svrhu evaluacije projekta, biće izrađena i postavljena internet prezentacija.
Emitovanje setijala preliminarno je dogovoreno sa TV Studio B kao premijerno prikazivanje, a reprizna emitovanja obaviće se na više od dvadeset lokalnih TV stanica

Ciljevi projekta

Opšti cilj
Pružiti podršku formiranju pozitivnih stavova o EU kroz unapređenje informisanosti o osnovnim pojmovima EU
Specifični ciljevi
- Osigurati aktivno učešće ključnih zainteresovanih strana (npr. Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije Vlade RS...)
- Kreirati sadržaj serijala koji će obuhvatiti ključne pojmove o EU, a u skladu sa interesovanjem građana/ki i u skladu sa razumevanjem ciljne grupe
- Izraditi serijal od 30 desetominutnih igrano-animiranih televizijskih emisija
- Distribuirati serijal i osigurati njegovo emitovanje
- Obezbediti vidljivost i gledanost serijala

Ciljna grupa

Serijal će se obraćati mlađoj populaciji, budućim glasačima, pružajući im korisne informacije kao osnovu za samostalno rasuđivanje i kreiranje ličnog odnosa prema procesu evropskih integracija.
Primarna ciljna grupa su deca od 7 do 14 godina.
Takođe, svi građani i građanke zainteresovani/e da prošire svoja znanja o Evropskoj uniji imaće priliku da kroz serijal saznaju o više o ključnim pitanjima vezanim za EU.

Proizvodnja

Uređivački odbor serijala biće sačinjen od predstavnika adekvatnih institucija (Kancelarija za Evropske integracije, Ministarstvo prosvete republike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta, Savet Evrope, Delegacija Evropske komisije u Srbiji, Fond za otvoreno društvo), kao i relevantnih pojedinaca.
Produkcija je poverena Diamond Heads Production timu.